Prezydent zaproponowa? now? ulg? podatkow? na dzieci

Prezydent zaproponował nową ulgę podatkową na dzieci W swoim wyst?pieniu zaproponowa? odej?cie od obecnego systemu podatkowych ulg na rzecz nowych rozwi?za?.
imagePrezydent zaproponował nową ulgę podatkową na dzieci

Read more http://money.pl.feedsportal.com/c/33900/f/612854/s/29081a3a/l/0L0Smoney0Bpl0Cpodatki0Cwiadomosci0Cartykul0Cprezydent0Pzaproponowal0Pnowa0Pulge0Ppodatkowa0Pna0Pdzieci0H1440H0A0H125940A80Bhtml0Tutm0Isource0Frss0Gutm0Imedium0Frss0Gutm0Icampaign0Frss/story01.htm

Copyright 2012 Portal finansowy